Як повинні вести облік платники єдиного податку?

Як звільнитися, якщо роботодавець помер ?

Як звільнитися, якщо роботодавець помер ?

Щоденно перед нами стоять нові виклики, які змінюють буденність кардинально. На жаль, доволі часто, особливо на окупованих територіях, зустрічаються ситуації, коли людина не може звільнитися бо роботодавець загинув через воєнні дії.

Підставою для припинення трудового договору є, зокрема смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (пункт 81 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Відповідно до частини четвертої статті 36 КЗпП України Кабінетом Міністрів затверджено «Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою» (постанова від 14.10.2022 №1172).

Для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:

  • заяву про припинення трудового договору (далі – заява) з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;
  • копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (за наявності);
  • копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
  • інформацію про роботодавця
  • копію примірника трудового договору або наказу
  • копію трудової книжки

 

© 2022 Engroup. Всі права збережені.

«Створення сайту - Білий Кіт»