Home > Юридичні послуги : Юридичні послуги. Захист честі, гідності та ділової репутації

Захист честі, гідності та ділової репутації – це спростування недостовірної інформації щодо прав чи інтересів замовника, а також вимога компенсації за заподіяні моральні збитки. Кожен громадянин згідно із законодавчою базою України має право на захист своїх особистих немайнових прав від протиправного зазіхання інших осіб.

Ділова репутація, професійні навички та престиж бізнесу є для приватних та юридичних осіб важливими аспектами у господарюванні за часів активного розвитку комерційного ринку.

Провідна консалтингова компанія Харкова ENGroup LCC, маючи десятирічний досвід роботи, надає юридичні послуги на високому рівні з метою захисту прав та інтересів фізичних осіб.

Зміст:

Коли потрібна організація із захисту честі гідності та ділової репутації?

У процесі відстоювання порушеного права на індивідуалізацію особистості основними його етапами є:

  • Заперечення пред’явленої інформації проти конкретної особи, яка може ганьбити її немайнове право;
  • Заборона розповсюдження даних, які будь-яким чином можуть порушувати особисті немайнові права;
  • Обов’язкове тлумачення чи відповідь поширену інформацію;
  • Відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Організація із захисту честі гідності та ділової репутації буде потрібна в тому випадку, коли недостовірна інформація:

  • Була доведена у будь-який спосіб хоча б одній особі;
  • Стосується конкретної особи (фізичної чи юридичної);
  • Завдає шкоди особистим немайновим благам або перешкоджає у повному чи своєчасному обсязі здійснювати немайнове право.

Фахівці нашої компанії приймуть усі можливі зусилля проти того, щоб спростувати та не допустити поширення даних, що ганьблять репутацію замовника, а також вилучення інформаційних носіїв із цивільного обігу.

Професійна команда юристів нашої компанії – це досвід роботи, що практикує, досконале знання законодавчих положень України та індивідуальний підхід до кожної ситуації окремо.

Ми докладно вивчимо всі обставини ситуації замовника, а також здійснимо кваліфіковану правову перевірку щодо наявності порочної інформації в поданих ним відомостях. Буде розроблено ефективну правову позицію та підготовлено необхідну процесуальну документацію.

Завдяки нашому спеціалісту буде грамотно надано захист клієнта в судових інстанціях, що суттєво вплине на успішний результат справи. А потім ми виконаємо якісний контроль за виконанням судового рішення.

Преимущества услуги в ENGroup LCC

Обратившись к специалистам компании ENGroup LCC, вы можете получить как единоразовую консультацию эксперта в области защиты чести, достоинства и деловой репутации, так и предпочесть комплексную услугу полного сопровождения данной ситуации в суде.

Объективность при выборе правовой позиции, оперативность действий на всех этапах защиты и качество результата – все это классифицирует юристов нашей компании как профессионалов своего дела.