Home > Бухгалтерські послуги : Складання та здавання бухгалтерської звітності

Складання та здавання бухгалтерської звітності – це обробка даних бухгалтерського обліку для отримання об’єктивної інформації про фінансовий стан економічного суб’єкта на звітну дату, фінансовий результат його діяльності та рух коштів на звітний період.

Грамотний підхід до господарсько-правової діяльності підприємства, здійснений шляхом формування необхідної документації згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, можливий при зверненні до фахівців ENGroup LCC. Зміст:

Коли потрібна підготовка та здавання бухгалтерської звітності

Для власників ТОВ або ФОП бухгалтерська звітність є відправною точкою в розвитку бізнесу. З її допомогою можливо:
 • Усувати недоліки у документах;
 • Виявляти невикористані резерви;
 • Своєчасно реагувати на зміни у полі ринкової політики;
 • Приймати економічно об’єктивні управлінські рішення;
 • Будувати подальшу бізнес-стратегію з урахуванням міжнародних стандартів.
Щоб бути впевненим в якості результату, варто звертатися до професіоналів нашої компанії, які гарантують вам:
 • Об’єктивне відображення та оформлення у документальному вигляді господарських операцій;
 • Розподіл витрат та доходів між суміжними звітними періодами;
 • Перевірка стану рахунків, списання дебіторської та кредитної заборгованості;
 • Розрахунок витрат на обслуговування виробництва та управління;
 • Визначення фактичної собівартості, випущеної з виробництва та реалізованої продукції;
 • Робота з фінансовим результатом: його визначення та списання від реалізації продукції та позареалізаційних операцій;
 • Списання прибутку, використаного протягом звітного періоду;
 • Здійснення повної інвентаризації перед складанням річного звіту.
Таким чином, звернувшись до нашої компанії, ви не тільки зможете забезпечити повний контроль над фінансовими операціями в компанії, а й передбачити подальшу динаміку господарських коштів та джерел їхньої освіти. Підготовка та здавання бухгалтерської звітності – це невід’ємна стадія в організації ефективної роботи будь-якого підприємства. Оцінити всі наявні ризики, а також сформувати подальший напрямок, в якому компанія рухатиметься протягом наступного звітного періоду – це одна з причин укласти договір із нашими професіоналами, здатними надати якісні послуги з формування бухгалтерської звітності. У встановлені терміни підготують усю необхідну документацію згідно з буквою закону, що суттєво допоможе вам знизити витрати на зарплату штатного бухгалтера. Тим більше, що у команді професіоналів знайдуться як висококваліфіковані бухгалтери, так і досвідчені юристи, фахівці з роботи з податковим та трудовим законодавством.

Переваги складання та складання бухгалтерської звітності в ENGroup LCC

Професійна команда від компанії ENGroup LCC для мешканців Харкова готова здійснити повний перелік послуг зі складання та складання бухгалтерської звітності у встановлені терміни. Досвід, набутий за роки кропіткої роботи, дозволяє нам оперативно вирішувати завдання будь-якої складності. Завдяки якості виконаної роботи ми співпрацюємо із замовниками, 70% з яких прийшли за рекомендаціями знайомих. Ми знімемо з вас необхідність у самостійному формуванні фінансової, податкової та статистичної звітності – все це виконують наші кваліфіковані бухгалтери.
Для швидкого зв’язку рекомендуємо зв’язатися з нами за телефонами +38 099-225-94-55 або +38 099-740-16-73. Записуйтесь до нас на консультацію, щоб бути впевненим у успіху вирішення Вашого питання.