Підприємство знаходиться на спрощеній системі оподаткування (3 група, платник ПДВ), потрапило під примусове виключення з платників ПДВ через відсутність операцій протягом 365 днів. Чи можливо якимось чином повернути від’ємне значення з ПДВ, яке не встигли заявити до бюджетного відшкодування за рядком 21 декларації з ПДВ, посилаючись на законодавчу базу? Надлишково перерахованих коштів на ПДВ рахунку в момент закриття не було.


Відповідно до п. 184.9 Податкового кодексу України, якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим розділом, незалежно від того, буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування чи ні.


При цьому в разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (п. 184.6 ПКУ).


Тому формально суб’єкт господарювання, реєстрацію платником ПДВ якого анульовано, управі отримати бюджетне відшкодування ПДВ. Однак це право він має заявити, ще будучи платником ПДВ, а не після дати анулювання ПДВ-реєстрації.


Згідно з п. 184.5 ПКУ з моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних.


В разі відновлення особи в Реєстрі платників ПДВ (у тому числі за рішенням судового органу, що набрало законної сили) така особа має право відкоригувати суми податкових зобов’язань, що були задекларовані у податковій декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період шляхом подання до контролюючого органу уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.


Таким чином, єдине, коли вже «анульований платник ПДВ» може скористатися правом на бюджетне відшкодування, це в разі скасування (у т.ч. у судовому порядку) рішення ДФС про анулювання реєстрації платником ПДВ.


У такому разі при поновленні ПДВ-статусу, платник податку може скористатися своїм правом на бюджетне відшкодування сум ПДВ, задекларованих до анулювання його реєстрації як платника ПДВ, за умови дотримання вимог п. 102.5 ПКУ щодо строку давності.

Матеріал підготував провідний бухгалтер ТОВ “ЕНГрупп” Даниленко Анатолій Михайлович

CategoryНовости

© 2022 Engroup. Всі права збережені.

«Створення сайту - Білий Кіт»