Нотариусы получили доступ к Госземкадастру

1 травня 2019 року вводиться в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», така норма закріплена у ч.1 «Прикінцевих та перехідних положень» вищенаведеного Закону.
Що нового впровадить цей закон?

По-перше, це пеня за несвоєчасне здійснення платежів. Згідно з ч.1 ст. 26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.
Але, є умови за яких пеня не буде нараховуватись, це:
1) наявність заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії.
2) наявність у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.
По-друге, споживачі зможуть, внаслідок ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, скаржитися та вимагати грошове відшкодування, за наявності збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг.
По-третє, у випадку отримання споживачем попередження від виконавця, надання комунальних послуг може бути обмежене (крім газу та електроенергії), але тільки у тому випадку, якщо не було погашено у повному обсязі заборгованість за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання такого попередження.

CategoryНовости

© 2022 Engroup. Всі права збережені.

«Створення сайту - Білий Кіт»